Άρθρο με πολύ μεγάλο τίτλο και πολύ μεγάλο permalink για δοκιμή του longer permalinks plugin στα όριά του

Το κείμενο του άρθρου!